Plan Zajęć Szermierczych : nauka i doskonalenie !


zajęcia szermierki

 

WTOREK i CZWARTEK 16.30 do 18.00 (3/4 klasy 9-10 lat )
18.00 do 20.00 ( młodzież -dorośli )
W programie Trening grupowy ,ćwiczenia w parach, lekcje indywidualne, walki na aparatach.
Dodatkowo elementy treningu Korekcyjnego i tr. Fitness"